Βρείτε τις λύσεις που ανταποκρίνονται
στις δικές σας ανάγκες

Ακολουθήστε τα βήματα για τη συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησής σας

Βήμα 1 / 5

Αριθμός εργαζομένων

Παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό των εργαζομένων σας, όπως αυτός ορίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα μέτρησης της απασχόλησης σε μια επιχείρηση, η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση)

0-10

10-25

25-40

40-250

Βήμα 2 / 5

Κλάδος / Δραστηριότητα

Παρακαλώ επιλέξτε τον επιμέρους κλάδο ή τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Βήμα 3 / 5

Λύσεις Eνδιαφέροντος

Παρακαλώ σημειώστε τις λύσεις που θα σας βοηθούσαν να αναβαθμίσετε την καθημερινή σας λειτουργία (Πολλαπλή επιλογή)

Βήμα 4 / 5

Πελάτης Ομίλου SOFTONE

Παρακαλώ σημειώστε εαν χρησιμοποιείτε ήδη κάποιες από τις λύσεις των εταιρειών του Ομίλου SOFTONE

Βήμα 5 / 5

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και ένας εκπρόσωπός μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας

* Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου

Προηγούμενο